S našim uredima u Irskoj, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Francuskoj, Rumunjskoj i Poljskoj možemo pronaći kandidate koji nisu dostupni našoj konkurenciji. Efektivna suradnja između naših ureda omogućuje ponudu kvalitetnih i kvalificiranih pojedinaca kako za jednostavna, tako i za složena zanimanja.